Paloilmoittimet

VALITSE LUOTETTAVA KUMPPANI

Novoka on Tukesin hyväksymä paloilmoitinliike - olemme virallinen ja luotettava kumppani.

Novoka Oy huoltaa paloilmoittimia huoltosopimuksen puitteissa ja akuuteissa tapauksissa normaaleina keikkatöinä. Tarkastamme paloilmoitinjärjestelmäsi toimintakunnon ja huollamme sen uuden veroiseksi. Käytämme huolto- ja testitöissä laadukkaita teknisiä apuvälineitä. Olemme Tukesin hyväksymä paloilmoitinliike, sillä tiimistämme löytyy pätevyystodistuksen haltija, joka toimii vastuuhenkilönämme.

Rakennuslupa

Jokaisesta kohteesta tehdään toteutuspöytäkirja, joka on paloilmoittimen toteutusta ja loppukäyttöä koskeva asiakirja. Sitä käytetään aina kaikissa rakennusluvan alaisissa ja muissa uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa rakennuskohteissa. Oikein käytettynä toteutuspöytäkirja helpottaa paloilmoittimen suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa ja luovutusta. Toteutuspöytäkirjan täytöstä ja toteutuksesta vastaa paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö.

Käyttöönottotarkastus

Paloilmoitinliikkeen velvollisuutena on tehdä laitteiston käyttöönottotarkastus ja dokumentoida se kaikilta osin. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että paloilmoitin ja koko laitteisto toimii ja että hälytys pystytään nopeasti paikallistamaan. Käyttöönottotarkastus tehdään aina kaikissa toteutuksissa. Sen voi tehdä vain paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö tai hänen vastuullaan tehtävään perehdytetty, riittävän koulutuksen saanut henkilö.

Varmennustarkastus

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen suoritetaan varmennustarkastus. Sen avulla varmistetaan, että paloilmoitinliike on tehnyt käyttöönottotarkastuksen ja että laite on normien mukainen. Varmennustarkastus tehdään myös paloilmoittimen laajennustöissä ja rakennusluvan alaisissa muutostöissä tai silloin, kun asennustyöllä on oleellista merkitystä paloilmoittimen toimivuuteen.

Tarkastuksen tilaamisesta huolehtii haltija eli taho, jolla on paloilmoittimen hallintaoikeus. Uusissa ja rakenteilla olevissa kohteissa haltija on pääsääntöisesti asennusliike tai paloilmoitinliike urakkasopimuksesta riippuen. Varmennustarkastuksen voi tehdä vain hyväksytty tarkastuslaitos.

Kiinteistön haltija

Paloilmoitin tarvitsee kunnossapito-ohjelman, joka on kiinteistön haltijan vastuulla. Se sisältää ohjeet paloilmoittimen hoitoon, käyttöön ja huoltoon. Määräys koskee näiltä osin myös jo käytössä olevaa rakennuskantaa. Kunnossapito-ohjelma palvelee kiinteistön käyttäjää tietolähteenä ja tukee paloilmoittimen päivittäistä käyttöä sekä ylläpitoa koko kiinteistön elinkaaren ajan.