Energia-avustus

Energia-avustus on valtion suoraa tukea asuinrakennusten energiatehokkuus-remontteihin, ja sitä myönnetään vuosina 2020-2022. Avustuksen suuruus on maksimissaan 6000 €/asunto, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Tuen kokonaissuuruus on 100 miljoonaa euroa ja tuen myöntää ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Ota yhteyttä niin kartoitamme maksutta lähtötilanteen energiamuodon valintaan, ja haemme tarvittavat luvat sekä tuet puolestasi!

Energia-avustuksen haku kuuluu avaimet käteen-toimituksiimme!

Ketkä voivat hakea?

 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Miten haetaan?

 • Ota yhteyttä, niin kartoitamme lähtötilanteen! Tarjoamme maksuttoman kartoituskäynnin energiamuodon valintaan, ja käynnin jälkeen annamme tarjouksen valitusta järjestelmästä.
 • Tarjouksemme hyväksyttyä, keräämme energia-avustukseen tarvittavat dokumentit ja autamme avustuksen hakemisessa, tai haemme sen puolestasi valtuutettuna asiamiehenä.
 • Toteutamme energiaremontin ja kirjaamme projektin kustannukset.
 • Remontin valmistumisen jälkeen tehdään virallinen energiatodistus lopputilanteesta ja lähetetään maksatushakemus ARA:lle.

Huomioitavia asioita:

 • taloyhtiössä täytyy olla virallinen päätös energiaremonttiin ryhtymisestä (yhtiö- tai hallituksen kokous)
 • avustuksen myöntämisen ehtona on, ettei avustuksen saajalle ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan toimenpiteeseen
 • avustuskelpoisia korjauksia, jotka on tehty 1.1.-30.6.2020, voidaan avustaa, kun avustushakemus toimitetaan ARAan viimeistään 30.6.2020
 • 7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan
 • ARA suosittelee, että jo hakemusvaiheen laskenta suoritetaan pätevöityneen energiatodistuksen laatijan toimesta, tämä onnistuu meidän puolestamme!
 • avustus maksetaan vasta maksatushakemuksen jälkeen, ja sen pitää sisältää virallinen energiatodistus, tämä hoituu meidän kauttamme!
 • alkuperäiset kuitit ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta maksatushakemuksen tekemisestä.
 • energia-avustuksen saatua ei ole oikeutta kotitalousvähennykseen