Paloilmoitin

Paloilmoitin huolto

Huollamme paloilmoitinjärjestelmiä huoltosopimuksen puitteissa ja akuuteissa tapauksissa normaaleina keikkatöinä. Käytämme huolto- ja testitöissä laadukkaita teknisiä apuvälineitä.

Paloilmoitinliike

Paloilmoitinliike tarvitsee vastuuhenkilön, jolla tulee olla TUKES'n myöntämä pätevyystodistus. Hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu paloilmoitintutkinto sekä vähintään sähkö- tai telealan teknikon tutkinto tai sitä vastaava oppimäärä. Novoka Oy:n pätevyystodistuksen haltija on Urpo Novamo.

Rakennuslupa

Jokaisesta kohteesta tehdään toteutuspöytäkirja, joka on paloilmoittimen toteutusta ja loppukäyttöä palveleva asiakirja. Sitä käytetään aina kaikissa rakennusluvan alaisissa ja myös muissa uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa rakennuskohteissa. Oikein käytettynä toteutuspöytäkirja helpottaa paloilmoittimen suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa ja luovutusta. Toteutuspöytäkirjan täytöstä ja toteutuksesta vastaa paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö.

Käyttöönottotarkastus

Paloilmoitinliikkeen velvollisuutena on tehdä paloilmoitinlaitteiston toteutuksesta käyttöönottotarkastus ja dokumentoida se kaikilta osin. Käyttöönottotarkastuksessa testataan tai muuten varmistetaan, että paloilmoitin - ja koko laitteisto - toimii ja hälytys pystytään nopeasti paikallistamaan. Käyttöönottotarkastus tehdään aina kaikissa paloilmoitintoteutuksissa. Sen voida tehdä vain paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö tai hänen vastuullaan tehtävään perehdytetty, riittävän koulutuksen saanut henkilö.

Varmennustarkastus

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen suoritetaan varmennustarkastus. Sen avulla varmistetaan, että paloilmoitinliike on tehnyt käyttöönottotarkastuksen, ja että paloilmoitin on asetettujen normien mukainen. Varmennustarkastus suoritetaan myös paloilmoittimen laajennustöissä sekä rakennusluvan alaisissa muutostöissä tai silloin, kun asennustyöllä on oleellista merkitystä paloilmoittimen toimivuuteen.

Tarkastuksen tilaamisesta huolehtii haltija eli taho, jolla on hallintaoikeus paloilmoittimeen. Uusissa ja rakenteilla olevissa kohteissa haltija on pääsääntöisesti asennusliike tai paloilmoitinliike urakkasopimuksesta riippuen. Varmennustarkastuksen voi suorittaa vain hyväksytty tarkastuslaitos.

Kiinteistön haltija

Paloilmoitin tarvitsee kunnossapito-ohjelman, joka on kiinteistön haltijan vastuulla. Se sisältää ohjeet paloilmoittimen hoidosta, käytöstä ja huollosta. Määräys koskee näiltä osin myös jo käytössä olevaa rakennuskantaa. Kunnossapito-ohjelma palvelee kiinteistön käyttäjää tietolähteenä ja tukee paloilmoittimen päivittäistä käyttöä ja ylläpitoa koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Novoka on TUKESIN hyväksymä paloilmoitinliike

Paloilmoitin alan työt:

 • Suunnittelu
  Laitteiden valinta, ilmaisimien sijoittelu ja kaapelointi
 • Kuvien tarkistus
  Sähkösuunnittelijan kuvien tarkistus
 • Toteutuspöytäkirjat
  Hätäkeskusliittymäsopimusten teko
 • Paloilmoitinkaaviot
  Paloilmoitinkaaviot CADS-piirrosohjelmalla
 • Käyttöönottotyöt
  Keskuksen kytkentä, toimivuustestit ja käyttöönottotarkastukset